Ανάπτυξη προϊόντων

Η ΙΔΕΑ ΣΟΥ

Κάθε χρόνο – το τμήμα Ε & Α του Private Label αναπτύσσει πάνω από 100 νέες συνταγές ποτών. Η διαδικασία με την οποία ένα νέο προϊόν εισάγεται για παραγωγή αποτελείται από διάφορα στάδια.

 

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΟΥ

Το πρώτο βήμα για την προετοιμασία ενός νέου έργου και την υλοποίηση του είναι η απόκτηση όλων των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με το ποτό από τον πελάτη που αναθέτει την παραγωγή. Σε αυτό το στάδιο, τα τμήματα Ε & Α και Παραγωγής αναλύουν τη σκοπιμότητα του έργου.

CANS

Συμπληρώνουμε τα παρακάτω μεγέθη κουτιών: 250ml, 275ml, 296ml, 330ml, 355ml, 375ml, 440ml, 450ml, 500ml.

ΔΟΚΙΜΕΣ

Προετοιμασία αισθητηρίων δειγμάτων του προϊόντος για τον πελάτη. Η γευστική δοκιμή προϊόντων περιλαμβάνει τη συμμετοχή εκπροσώπων από το τμήμα Ε & Α. της εταιρείας και του πελάτη

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μόλις εγκριθούν οι τεχνικές και οικονομικές παράμετροι του έργου, καταρτίζεται λεπτομερής τεχνικός και τεχνολογικός φάκελος του προϊόντος. Αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των προδιαγραφών του προϊόντος και τη διενέργεια τελικών δοκιμών στο εργαστήριο του Τμήματος Εφαρμογής και στο εργαστήριο του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου. Συσκευάζουμε ποτά σε δίσκους 24 (δοχεία 250ml ή 355ml) ή 12 (κουτιά των 500ml). Μπορούμε επίσης να κάνουμε 4-πακέτα ή 6-πακέτα.

 

ΕΓΚΡΙΣΗ HACCP ΚΑΙ ISO

Πριν από την παραγωγή του κάθε προϊόν πρέπει να εγκριθεί από όλα τα τμήματα που σχετίζονται με την παραγωγή και με την ομάδα HAACP. Ως εκ τούτου, όλες οι πληροφορίες σχετικά με το νέο έργο υποβάλλονται προς έγκριση στην ομάδα ασφάλειας τροφίμων.

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μόλις ο κύριος υγειονομικός επιθεωρητής επιβεβαιώσει την παραλαβή της κοινοποίησης, η βιομηχανική παραγωγή αρχίζει υπό τους καθορισμένους όρους. Το επόμενο βήμα στη διαδικασία είναι η εισαγωγή του προϊόντος

kolaz_www

Συνεργαστείτε με τους καλύτερους

Need Help?